Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Seimo kontrolieriai pasibaisėjo išvydę sukrečiantį vaizdą Rokiškio rajone įsikūrusiame Skemų pensione
Ir nepaaiškinsi, kad charakteriai nesutapo
Laisvūnė RAŠEIVAITĖ, "Panevėžio kraštas"

Pasaulio centras

Dovanų gautas eilėraštis miškų dukrai taip ir liks paslaptimi (nuotraukos)

Putauskų Jonelis – taip velionį poetą Joną Strielkūną tebevadina buvusi jo kaimynė. O Putauskai – tai juodu išauginęs kaimas, prisišliejęs prie Žaliosios girios. Toji kaimynė, eigulio dukra, daugybę metų šventai tikėjo, kad eilėraštį „Miškų dukra“ J.Strielkūnas parašęs jai ir apie ją. Ir koks buvo moters nusivylimas, sužinojus, kad eilės „Tu girių paslaptis pažįsti“ parašytos visai ne šio vaikystės draugo, o kito garsaus poeto. plačiau»

Miškų gūdumos kaimą nuolat skrodžia mašinos (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Žaliosios girios apsuptyje esantis Stumbriškis – vos kelių sodybų kaimas. Jį galima būtų vadinti labai atokiu, jeigu vieškeliu į Vabalninką ir atgal nuolat nezuitų automobiliai. Uždaras jis todėl, kad kaime nebėra vaikų ir jaunimo, o metų naštos slegiami jo gyventojai atprato bendrauti vieni su kitais. plačiau»

Pas felčerę atsiuntė karietą su išpuoštu vežiku (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Kupiškio rajone buvo išskirtinis kaimas, kuriame gyveno nedidelius dvarelius turėję bajoriškos kilmės ūkininkai, jie save laikė LDK piliečiais ir net sovietmečio laikais dar važinėjo karietomis, vaikščiojo skrybėlėti bei dėvėjo poniškus rūbus. Tas kaimas dar nemiręs, jame tebegyvena aukštakilmių giminės palikuonys. plačiau»

Seniems džiaugsmas, kad jauni iš užsienių į tėviškę grįžta (nuotraukos)

Ten, kur savo žydrąjį kaspiną pradeda vingiuoti Pelyšos upė, senuose vienkiemiuose vėl skardena jauni balsai, į tėviškes grįžta po užsienius išsibarsčiusi karta, kaimo ramybės ieško ir miestiečiai. Kaip sako vietiniai, čionykštės gamtos grožio nenupasakosi, reikia matyti ir jausti. plačiau»

Pažintis su dvarininkaite pakeitė gyvenimo tikslus (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Nusipirkęs griūvantį ir brūzgynų užgožtą bajoriškos Riomerių giminės Bagdoniškio dvarą ir vos tik įkėlęs koją į savo naująsias valdas, rokiškėnas užsidegė noru pažinti ir šios vietovės bei joje gyvenusių asmenybių istoriją. Perkrimtęs devynis profesoriaus dienoraščius, jis rado dar vieną priežastį, kodėl dvarvietę būtina atstatyti. plačiau»

Raudonai rudas buvo ne tik dvaras, bet ir karvelidė, gulbės namelis (nuotraukos)

Teisės profesoriaus Mykolo Riomerio dukra į šeimos dvarvietę kaskart važiuoja skaudančia širdimi, nes tebėra gyvi prisiminimai, kaip sovietų valdžia juos iš giminės lizdo visam laikui ištrenkė, svetimiems leido išvalkioti vertingus paveikslus ir biblioteką. Nelinksma jai ir kad daugiau niekam iš palikuonių to dvaro nereikia – nei sūnui, nei anūkams. plačiau»

Milžino išgulėtas kaimas išgarsėjo amatininkais (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Lietuvos ir Latvijos pasienio ruože esantys Juostaviečiai – kaip įrodymas, kad šios dvi šalys viena be kitos neišsivertė. Lietuviai traukdavo per „rubežių“ parsisamdyti turtingiems Latvijos ūkininkams, siūlydavo savo amatininkų dirbinius, o per karą nuo bombų kiton pusėn bėgdavo slėptis. Iš mažažemių kaimo sovietai nieko neišvežė pas baltąsias meškas, bet kitokią klastą sumanė: žmonėms išdalijo po dešimt hektarų žemės, leido ją apsėti, o jau apsėtą nusavino, pavertė kolūkio turtu. plačiau»

Išauklėtos avys suteikia palaimos svečiams iš miestų (nuotraukos)

Biržų krašte Milišiūnai – jau daug metų daugeliui pažįstami kaip uolūs avių augintojai. Tačiau ūkininkai neapsirobojo vien vilnos kirpimu, sūrių slėgimu ir mėsos pardavimu – tapo tarsi mokytojais žmonėms, neturintiems jokio supratimo apie šiuos gyvulius. Iš pradžių stebėjęsi, koks gali būti įdomumas žiūrėti į laukuose besiganančias baikščias švelniavilnes, jie pamažu pakeitė požiūrį ir ėmė jas jaukinti maistu ir glamonėmis. plačiau»

Tebeguli relikvinėje Dauguviečių giminės lovoje (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Garsiojoje Dauguvietynėje ir šiandien tebetvyro ypatinga atmosfera, nors čia telikę vien akmeniniai pamatai ir kuklus, lauko akmeniu užridentas Galinos Dauguvietytės kapas. Kaimuose iš lūpų į lūpas tebesklinda gyvi pasakojimai apie legendinius viensėdžio gyventojus. Vietiniai žmonės mena, kaip pasiutėlis režisierius Borisas arklius sukeisdavo, bet apie jo ausyje kūpsantį auskarą taip niekas ir neišdrįso paklausti. plačiau»

Pasienio ruožas tiktų Dakaro raliui rengti (nuotraukos)

Dulkantys išduobti žvyrkeliai palei Nemunėlį Biržų rajone atbaido daugelį net ir labai karštų gamtos grožio garbintojų. Reikia būti dideliu entuziastu, kad kratytumeis iki šiauriausio Lietuvos taško tokiomis bekelėmis, o vandenį pasiekti galėtum tik kupstuotomis, ne kiekvienam automobiliui įveikiamomis pievomis. Bet kas jau ryžtasi, tai tam širdis sąla ir nuo peizažų, ir nuo vietinių žmonių malonumo. plačiau»

Paneles nuo juodvarnių vaikinų kareivišku diržu vaikė (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Žolėmis apaugusiuose pastatuose be durų ir langų sovietmečiu veikė profesinė technikos mokykla. Kaimas skambėjo nuo jaunuolių klegesio ir technikos burzgimo, o dabar – nuo laužomų ir daužomų niekam nebereikalingų statinių. Gyventojams dėl to širdį skauda, bet jie nepasiduoda liūdesiui ir tikina, kad Dievas šio krašto nepamiršo. plačiau»

Gyventi prie Skaistės ežero geriau negu Niujorke (nuotraukos)

Skaistės ežeras Konstantinavos telmologiniame draustinyje, Rokiškio rajone, masina ne tik skaidriu vandeniu, bet ir jį apipynusiomis legendomis. Pasakojimai apie narsias, pasiaukojančias, skaisčias mergeles baigiasi graudžiai, bet kitaip galbūt jie ir nebūtų išlikę iki šių dienų. Sakoma, kad čia ilgiausiai išsilaikė ir paskutinieji pagonys. plačiau»

Vaižganto biustu liko nepatenkintas ir jo kūrėjas (nuotraukos)

Maleišių kaime svarbu visa, kas susiję su čia gimusiu Juozu Tumu-Vaižgantu. Atvykusieji apžiūri kūrinius, vaizduojančius ir rašytojo sukurtus personažus, ir jį patį. Vienas šių darbų – iš Panevėžio krašto kilusio skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas akmeninis garsenybės biustas Maleišiuose atsirado keistokomis aplinkybėmis. plačiau»

Gal koks deimančiukas prisės ant senovinio mokyklinio suolo? (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Ar galime įsivaizduoti Vaižgantą be sutanos? Dabar atrodo, kad ne, o sovietmečiu tai buvo nelengvas uždavinys – arba rasti Juozo Tumo nuotraukų, kuriose jis būtų apsirengęs pasaulietiškai, arba atsisakyti minties įkurti muziejuje kampelį šiam rašytojui, tautos dvasios puoselėtojui. Iš kampelio muziejuje dabar jau – visas muziejus. Vaikai gali pasėdėti ir ant Vaišganto laikus menančio mokyklinio suolo. plačiau»

Ministerių dukros žaisdavo su kaimo vaikais (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Nedidukas, Biržų pašonėje esantis, abu Apaščios krantus aptūpęs Šimpeliškių kaimas kadaise išaugino du Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjus – brolius Joną ir Martyną Yčus. Žvalgomės, kaipgi dabar atrodo tų išsimokslinusių vyrų tėviškė, ar valstybės kūrimosi pradžios ministrus dar kas nors čia prisimena? O gal apie tokius net nėra girdėję? plačiau»
1 | 2
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.