Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Rokiškio J.Keliuočio bibliotekos direktorė pasakojo apie tai, kaip išgirdę apie antrą karantiną skaitytojai veržėsi rinktis knygų

Pasaulio centras

Žvyrkelio ruožas verčia vadintis dulkinu užkampiu (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Ėriškiai sovietmečiu buvo padaryti pavyzdine gyvenviete. Laisvoje Lietuvoje šio kaimo statusas irgi nemenkas – jis dukart pripažintas gražiausia Panevėžio rajono vietove. Bet kad jį pasiektum, turi apdulkėti iki ausų – nuo magistralės „Via Baltica“ įveikti 6 kilometrus žvyrkelio. Užtat žmonės ir karčiai juokauja, kad ko jau ko, o darbo mašinų meistrams tikrai parūpina. plačiau»

Kaimas išsaugojo drobinį savo garsiausio žmogaus drabužį (nuotraukos)

Sovietmečiu Panevėžio rajono Ėriškių kaimo gyventojai negalėjo labai garsiai girtis, kad lietuvių kalbos puoselėtojas Juozas Balčikonis yra čia gimęs ir gyvenęs. Jo dukterėčia nežinantiems paaiškindavo, kad akademikas neįtiko sistemai dėl savo tikėjimo ir komunistų partijos ignoravimo. Pasakojama, kad ir nemažai nemalonumų jis patyrė vien dėl to, kad žodį „Dievas“ parašė didžiąja raide. plačiau»

Liepsnos sunaikino ir vertingiausią dvasininko rankraštį (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Netoli Namišių esančiame Velžių kaime dar žaliuoja šimtametis ąžuolas, laikas nesunaikino ir daugiau nei prieš tris šimtus metų pastatytos klėties. Tai garsios Jasėnų giminės, prelato Kazimiero Jasėno atminimo ženklai. Vienas iš tokių ženklų – ir dvasininko sūnėnui noras, kad gimtajame krašte mėlynuotų linai, prišaukė tremtį. plačiau»

Linų augintojams apmaudu, kad močiučių apdainuotieji mėlynžiedžiai tampa egzotika (nuotraukos)

Neįprastame žydinčių linų fone įsiamžinti trokštantys lietuviai žino, kur važiuoti, – į Namišius Pasvalio rajone. Linų laukų šeimininkai nevaro jų lauk – tesifotografuoja, kiek širdis geidžia. Po to šie ūkininkai atriedės į laukus su kuliamąja, o parvežę derlių namo spaus itin visų sveikuolių giriamą linų sėmenų aliejų. plačiau»

Ant koplyčios slenksčio – paskutinis Kuprių kaimo anūkas (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Melioracija nuo žemės paviršiaus nušlavė visą Kuprių kaimą, mažai kas beatmena jo buvusius gyventojus, bet kaimo vardas neišnyko, jį tebesaugo pakrašty vidur kapinių stovėjusi, užtat išlikusi, Šv. Stanislovo koplyčia. Joje, nors niekad nebuvo ir dabar nėra net elektros, vis dar gausiai renkasi tikintieji. plačiau»

Kad vestuvininkai nealptų, tuokė per slenkstį (nuotraukos)

Mažutės ir kuklios Kuprių kaimo Šv. Stanislovo koplyčios sienos ilgus dešimtmečius gėrė savin širdį draskančias atsisveikinančių su mirusiuoju raudas. Vienos miestiečių poros toji graudulinga aplinka neišgąsdino – jie nusprendė čia susituokti. O paskui ir pasiliko gyventi netoliese, tapo ūkininkais. plačiau»

Kad jau turi rupūžių, tai taip ir pasipuošė (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Traupio gyventojai nesiskundžia, kad jų apylinkės ne tokio grožio, kaip kitur Anykščių rajone. Jie pilni fantazijų ir tai jiems padeda tapti išskirtiniems. Jau daug metų čia visus vilioja unikalus botanikos sodas, bet ir to nepakako – dabar čia sukurta visa varlių karalystė. Kvarklių chorų muzika – kaip geriausia terapija. plačiau»

Dėl dainų šventės įsakė atšaukti vestuves (nuotraukos)

Jei bus įkvėpėjas, tai bus ir pasekėjų. Būtent Traupis gali tai paliudyti savo istorija. Tarpukariu šiame miestelyje gyveno vargonininkas Petras Sližys. Jis šaliai užaugino šešis vaikus, o trys tapo muzikais. Su šiuo chorvedžiu miestelio bažnyčios choras tris kartus dalyvavo Lietuvos dainų šventėse. plačiau»

Dovanų gautas eilėraštis miškų dukrai taip ir liks paslaptimi (nuotraukos)

Putauskų Jonelis – taip velionį poetą Joną Strielkūną tebevadina buvusi jo kaimynė. O Putauskai – tai juodu išauginęs kaimas, prisišliejęs prie Žaliosios girios. Toji kaimynė, eigulio dukra, daugybę metų šventai tikėjo, kad eilėraštį „Miškų dukra“ J.Strielkūnas parašęs jai ir apie ją. Ir koks buvo moters nusivylimas, sužinojus, kad eilės „Tu girių paslaptis pažįsti“ parašytos visai ne šio vaikystės draugo, o kito garsaus poeto. plačiau»

Miškų gūdumos kaimą nuolat skrodžia mašinos (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Žaliosios girios apsuptyje esantis Stumbriškis – vos kelių sodybų kaimas. Jį galima būtų vadinti labai atokiu, jeigu vieškeliu į Vabalninką ir atgal nuolat nezuitų automobiliai. Uždaras jis todėl, kad kaime nebėra vaikų ir jaunimo, o metų naštos slegiami jo gyventojai atprato bendrauti vieni su kitais. plačiau»

Pas felčerę atsiuntė karietą su išpuoštu vežiku (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Kupiškio rajone buvo išskirtinis kaimas, kuriame gyveno nedidelius dvarelius turėję bajoriškos kilmės ūkininkai, jie save laikė LDK piliečiais ir net sovietmečio laikais dar važinėjo karietomis, vaikščiojo skrybėlėti bei dėvėjo poniškus rūbus. Tas kaimas dar nemiręs, jame tebegyvena aukštakilmių giminės palikuonys. plačiau»

Seniems džiaugsmas, kad jauni iš užsienių į tėviškę grįžta (nuotraukos)

Ten, kur savo žydrąjį kaspiną pradeda vingiuoti Pelyšos upė, senuose vienkiemiuose vėl skardena jauni balsai, į tėviškes grįžta po užsienius išsibarsčiusi karta, kaimo ramybės ieško ir miestiečiai. Kaip sako vietiniai, čionykštės gamtos grožio nenupasakosi, reikia matyti ir jausti. plačiau»

Pažintis su dvarininkaite pakeitė gyvenimo tikslus (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Nusipirkęs griūvantį ir brūzgynų užgožtą bajoriškos Riomerių giminės Bagdoniškio dvarą ir vos tik įkėlęs koją į savo naująsias valdas, rokiškėnas užsidegė noru pažinti ir šios vietovės bei joje gyvenusių asmenybių istoriją. Perkrimtęs devynis profesoriaus dienoraščius, jis rado dar vieną priežastį, kodėl dvarvietę būtina atstatyti. plačiau»

Raudonai rudas buvo ne tik dvaras, bet ir karvelidė, gulbės namelis (nuotraukos)

Teisės profesoriaus Mykolo Riomerio dukra į šeimos dvarvietę kaskart važiuoja skaudančia širdimi, nes tebėra gyvi prisiminimai, kaip sovietų valdžia juos iš giminės lizdo visam laikui ištrenkė, svetimiems leido išvalkioti vertingus paveikslus ir biblioteką. Nelinksma jai ir kad daugiau niekam iš palikuonių to dvaro nereikia – nei sūnui, nei anūkams. plačiau»

Milžino išgulėtas kaimas išgarsėjo amatininkais (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Lietuvos ir Latvijos pasienio ruože esantys Juostaviečiai – kaip įrodymas, kad šios dvi šalys viena be kitos neišsivertė. Lietuviai traukdavo per „rubežių“ parsisamdyti turtingiems Latvijos ūkininkams, siūlydavo savo amatininkų dirbinius, o per karą nuo bombų kiton pusėn bėgdavo slėptis. Iš mažažemių kaimo sovietai nieko neišvežė pas baltąsias meškas, bet kitokią klastą sumanė: žmonėms išdalijo po dešimt hektarų žemės, leido ją apsėti, o jau apsėtą nusavino, pavertė kolūkio turtu. plačiau»
1 | 2 | 3
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.